Folosești un browser foarte vechi. Îți recomandăm să folosești un browser modern pentru o mai bună experiență de navigare.

COD COR 2144


Ingineri mecanici

 
 
 
 

COD COR 2144 - Ingineri mecanici

Inginerii mecanici conduc cercetări, consiliază, proiectează și coordonează direct producția de mașini, avioane, nave, utilaje și instalații industriale, echipamente și sisteme, oferă consiliere și coordonează direct activitatea de funcționare, întreținere și reparare a acestora, studiază și consiliază cu privire la aspectele mecanice ale anumitor materiale, produse sau procese.

Grupă de bază cod COR 2144 are ca subdivizuni un număr total de alte 95 coduri COR (niveluri de ocupaţie) derivate din aceasta:

214401inginer mecanic
214402subinginer mecanic
214403inginer electromecanic minier
214404inginer material rulant cale ferată
214405inginer mecanică agricolă
214406inginer aviație
214407inginer nave
214408inginer mașini-unelte
214409inginer mecanică fină
214410inginer mașini termice
214411inginer mașini hidraulice și pneumatice
214412inginer autovehicule rutiere
214413inginer mecanic utilaj tehnologic chimic
214414inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier
214415inginer mecanic utilaj tehnologic mașini agricole
214416inginer mecanic utilaj tehnologic textil
214417inginer mecanic utilaj tehnologic pentru construcții
214418inginer mecanic utilaj tehnologic pentru prelucrare la cald
214419inginer mecanic mașini instalații miniere
214420subinginer mecanic tehnologia construcțiilor de mașini
214421subinginer mecanic utilaje și tehnica sudurii
214422subinginer mecanic, mecanică fină
214423subinginer mecanic material rulant de cale ferată
214424subinginer mecanic mecanică agricolă
214425subinginer mecanic utilaj tehnologic pentru chimie
214426subinginer mecanic utilaje pentru construcții
214427subinginer mecanic avioane și motoare de aviație
214428subinginer mecanic construcții corp de navă
214429subinginer mecanic instalații navale de bord
214430subinginer mecanic automobile
214431subinginer mecanic utilaje pentru industria lemnului
214432subinginer mecanic utilaje pentru materiale de construcție
214433consilier inginer mecanic
214434expert inginer mecanic
214435inspector de specialitate inginer mecanic
214436referent de specialitate inginer mecanic
214437proiectant inginer aeronave
214438proiectant inginer mecanic
214439inginer pilot de încercare
214440subinginer proiectant mecanic
214441specialist reglementări / cărți de identitate vehicule / verificări tehnice înmatriculare / inspecții tehnice / omologări oficiale
214442specialist prestații vehicule
214443specialist mentenanță mecanică echipamente industriale
214444inginer / subinginer tehnolog prelucrări mecanice
214445inginer tehnolog în fabricarea armamentului și muniției
214446subinginer tehnolog în fabricarea armamentului și muniției
214447inginer pentru protecția navigației aeriene (comunicații, navigație, supraveghere)
214448cercetător în sisteme de propulsie
214449inginer de cercetare în sisteme de propulsie
214450asistent de cercetare în sisteme de propulsie
214451cercetător în echipamente și instalații de bord
214452inginer de cercetare în echipamente și instalații de bord
214453asistent de cercetare în echipamente și instalații de bord
214454cercetător în mașini și echipamente termice
214455inginer de cercetare în mașini și echipamente termice
214456asistent de cercetare în mașini și echipamente termice
214457cercetător în mașini hidraulice și pneumatice
214458inginer de cercetare în mașini hidraulice și pneumatice
214459asistent de cercetare în mașini hidraulice și pneumatice
214460cercetător în echipamente de proces
214461inginer de cercetare în echipamente de proces
214462asistent de cercetare în echipamente de proces
214463cercetător în mecanică fină
214464inginer de cercetare în mecanică fină
214465asistent de cercetare în mecanică fină
214466cercetător în tehnologia construcțiilor de mașini
214467inginer de cercetare în tehnologia construcțiilor de mașini
214468asistent de cercetare în tehnologia construcțiilor de mașini
214469cercetător în construcții de mașini agricole
214470inginer de cercetare în construcții de mașini agricole
214471asistent de cercetare în construcții de mașini agricole
214472cercetător în autovehicule rutiere
214473inginer de cercetare în autovehicule rutiere
214474asistent de cercetare în autovehicule rutiere
214475cercetător în utilaje și instalații portuare
214476inginer de cercetare în utilaje și instalații portuare
214477asistent de cercetare în utilaje și instalații portuare
214478cercetător în utilaje și tehnologia ambalării
214479inginer de cercetare în utilaje și tehnologia ambalării
214480asistent de cercetare în utilaje și tehnologia ambalării
214481cercetător în creația tehnică în construcția de mașini
214482inginer de cercetare în creația tehnică în construcția de mașini
214483asistent de cercetare în creația tehnică în construcția de mașini
214484cercetător în mașini și instalații mecanice
214485inginer de cercetare în mașini și instalații mecanice
214486asistent de cercetare în mașini și instalații mecanice
214487cercetător în instalații și utilaje pentru transportul și depozitarea produselor petroliere
214488inspector suprastructuri mobile mărfuri periculoase
214489ofițer mecanic
214490inginer de proces în tratarea / epurarea apei
214491inginer mecatronist
214492inginer utilaje gospodărie comunală și ecologizare / salubrizare
214493inginer sisteme de transport operațional
214494arhitect naval
214495cercetător de nave