Folosești un browser foarte vechi. Îți recomandăm să folosești un browser modern pentru o mai bună experiență de navigare.

COD COR 2149


Ingineri și asimilați neclasificați în grupele de bază anterioare

 
 
 
 

COD COR 2149 - Ingineri și asimilați neclasificați în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde specialiștii ingineri neclasificați în grupa minoră

Grupă de bază cod COR 2149 are ca subdivizuni un număr total de alte 56 coduri COR (niveluri de ocupaţie) derivate din aceasta:

214901inginer prelucrarea sticlei și ceramicii
214902subinginer prelucrarea sticlei și ceramicii
214903inginer materiale de construcții
214904subinginer materiale de construcții
214905consilier inginer prelucrarea sticlei și ceramicii
214906expert inginer prelucrarea sticlei și ceramicii
214907inspector de specialitate inginer prelucrarea sticlei și ceramicii
214908referent de specialitate inginer prelucrarea sticlei și ceramicii
214909proiectant inginer ceramică, sticlă
214910chimist în materiale oxidice (sticlă, ceramică)
214911subinginer tehnologia celulozei și hârtiei
214912proiectant inginer celuloză și hârtie
214913consilier inginer tehnologia celulozei și hârtiei
214914expert inginer tehnologia celulozei și hârtiei
214915inspector de specialitate inginer tehnologia celulozei și hârtiei
214916referent de specialitate inginer tehnologia celulozei și hârtiei
214917cercetător în informatică
214918asistent de cercetare în informatică
214919cercetător în filatură-țesătorie
214920inginer de cercetare în filatură-țesătorie
214921asistent de cercetare în filatură-țesătorie
214922cercetător în tricotaje-confecții textile
214923inginer de cercetare în tricotaje-confecții textile
214924asistent de cercetare în tricotaje-confecții textile
214925cercetător în tehnologia chimică a produselor textile, pieii, blănurilor și înlocuitorilor
214926inginer de cercetare în tehnologia chimică a produselor textile, pieii, blănurilor și înlocuitorilor
214927asistent de cercetare în tehnologia chimică a produselor textile, pieii, blănurilor și înlocuitorilor
214928cercetător în confecții din piele și înlocuitori
214929inginer de cercetare în confecții din piele și înlocuitori
214930asistent de cercetare în confecții din piele și înlocuitori
214931cercetător în exploatări forestiere
214932inginer de cercetare în exploatări forestiere
214933asistent de cercetare în exploatări forestiere
214934inginer de cercetare în proiectarea mobilei și produselor finite din lemn
214935cercetător în prelucrarea lemnului
214936inginer de cercetare în prelucrarea lemnului
214937asistent de cercetare în prelucrarea lemnului
214938cercetător în tehnologie și echipamente neconvenționale
214939inginer de cercetare în tehnologie și echipamente neconvenționale
214940asistent de cercetare în tehnologie și echipamente neconvenționale
214941cercetător în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei și fibrelor
214942inginer de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei și fibrelor
214943asistent de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei și fibrelor
214944corespondent securitate - confidențialitate produs
214945specialist operare sisteme de poziționare dinamică
214946expert achiziții publice
214947expert elaborare documentații tehnice de montaj
214948expert monitorizare și control lucrări de montaj
214949expert prevenire - reducere riscuri tehnologice
214950expert urmărire comportare în exploatare lucrări montaj
214951expert tehnic extrajudiciar
214952auditor de siguranță rutieră
214953inspector / referent în gestiunea materialelor și mijloacelor fixe
214954inginer exploatare echipamente și instalații nucleare
214955logistician în transporturi
214956inginer în sisteme optice